Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı”’na Kat Mülkiyeti denir.